Služby pre Vás

· Poradenské a školiteľské služby, vývoj spotrebičov palív a energie
· Merane emisných limitov, rozbory palív a mazív
· Žiaruvzdorné izolácie dverí kotlov s vysokou životnosťou
· Turbulátory pre zlepšenie účinnosti kotlov
· Zásobníky na LPG (propán, propán – bután)
· Čerpacie stanice LPG, výparníkové stanice LPG
· Horáky na plynné a kvapalné palivo, náhradné diely pre horáky a kotly
· Servis a opravy horákov a kotlov
· Teplovodné a horúcovodné kotly na plynné, kvapalné a tuhé palivo
· Kondenzačné teplovodné kotly, nízkotlakové a stredotlakové parné kotly
· Dymovodové klapky ovládané ručne alebo servomotorom
· Tlmiče hluku za kotly