Domov

 

    Partneri

 

    Seminar

 

    Seminar-ENGLISH

 

    Súbory na stiahnutie

   

    Kontakt


    Príspevky


       

VPS – SLOVAKIA, spol. s r. o.

Lúčna 1A, 080 06 Prešov
tel., fax: 051/7765 330
mobil: 0905 596 201
E-mail:
vps@stonline.sk
Internet: http://www.vpsr.cz  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 

                Ponúkame:              

                                                           
· Poradenské a školiteľské služby, vývoj spotrebičov palív a energie                        
· Merane emisných limitov, rozbory palív a mazív                                                     
· Žiaruvzdorné izolácie dverí kotlov s vysokou životnosťou                                      
· Turbulátory pre zlepšenie účinnosti kotlov                                                             
· Zásobníky na LPG (propán, propán - bután)                                                        
· Čerpacie stanice LPG, výparníkové stanice LPG                                                  
· Horáky na plynné a kvapalné palivo, náhradné diely pre horáky a kotly
· Servis a opravy horákov a kotlov
· Teplovodné a horúcovodné kotly na plynné, kvapalné a tuhé palivo
· Kondenzačné teplovodné kotly, nízkotlakové a stredotlakové parné kotly
· Dymovodové klapky ovládané ručne alebo servomotorom
· Tlmiče hluku za kotly